Menu

– Hoe kunnen we de thermische geleidingscoëfficiënt van klei verkrijgen

March 5, 2019 0 Comment

– Hoe kunnen we de thermische geleidingscoëfficiënt van klei verkrijgen?
– Hoe kunnen we hiermee experimenteel bewijzen dat klei een betere geleider is dan water?
Bij deze proef draait het om de fysische samenstelling van stoffen en hoe deze de verspreiding van warmte door de stof beïnvloeden. Hierbij zal de afstand tussen de deeltjes van de stof een rol spelen, maar ook hoe de deeltjes t.o.v. van elkaar staan in de stof speelt een belangrijke rol. Verder staat ook de warmtegeleiding van de stof centraal.
Om warmteoverdracht door geleiding te beschrijven gebruiken we de wet van Fourier. Deze laat toe om de warmtestroom door een materiaal te beschrijven:

x

Hi!
I'm Marlon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out